Greenspots Reloaded

Het versterken van de groene ambities in een stad kent een groot aantal voordelen. Greenspots reloaded zet de voordelen van een groene binnenstad op een rij, zodat in één oogopslag duidelijk wordt waarom er geïnvesteerd moet worden in een groen stadscentrum en of een investering lonend is.

Greenspots reloaded had als doel de groenbeleving in de stad Eindhoven te vergroten. In dit onderzoek is er voor gekozen partijen te interviewen die zowel kennis hebben van de te onderscheiden functies van het groen, als kennis van de financiëleconsequenties van het groen. We konden op deze manier een adequaat antwoord geven op de financieel-economische kant van deopgave, waarbij de functies van het groen als leidraad dienden voor deze analyse.

Binnen het project werkte Tooren BV (als partner binnen Orange Olive) samen met een filosoof, een ontwerpbureau en een kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen natuur en economie.

Indien u interesse heeft in het pdf van het eindrapport, stuur ons dan een bericht.

Link naar rapport

Samen in verbinding geeft ruimte voor harmonie