Boudewijn Tooren

Landschap

In projecten kijken we naar de samenhang van de verschillende onderdelen: wonen, werken, recreëren, voedsel, landschap en natuur. Deze onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar te verbinden. Een gebiedseconomie creëren waarbij de verstrengeling zorgt voor duurzame businesscases op gebied van economie, ecologie, gezondheid, mobiliteit en landschap.
Landschap-projecten
“Het is duidelijk dat de verschillende delen van ons systeem van elkaar losgeraakt zijn. Het financiële systeem is losgeraakt van de reële economie. Consumptie is losgeraakt van de plaats waar de producten gemaakt worden. Het economische systeem is losgeraakt van het ecologische systeem. De tijdshorizon is extreem kort geworden.

De natuur is een schijnbaar onuitputtelijke bron. Willen we dit veranderen, dan vraagt dit om het opnieuw verbinden van de losgeraakte delen, gekoppeld aan de noodzaak voor een veel langere termijn te plannen en individuele waarde(n) te verruilen voor groepswaarde.

Cruciale elementen zijn denken in ketens, collectieve waarde(n)creatie, delen van kennis en ideeën, rekening houden met de gevolgen van je eigen handelen voor anderen, dichtbij en ver weg. Voor een nieuwe, duurzame (houdbare) economie is een nieuwe manier van werken, aandeelhouderschap, eigendom, innovatie en leiderschap nodig.”

Bron; Werken aan de Weconomy, onder redactie van Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit van Nijmegen

Tooren BV werkt vanuit deze denklijn aan projecten. Enkele voorbeelden hiervan:

BrainportPark

De gebiedsontwikkeling van Brainport Park in Noord West Eindhoven wordt gefaseerd gerealiseerd. De door Tooren BV geïnitieerde gebiedscoöperatie Brainport Park stelde zich ten doel een zelfvoorzienende gebiedseconomie te creëren.
Lees meer

Buizerd van Biezenmortel

De Buizerd van Biezenmortel is een concept waarbij mobiliteit en recreatie gezamenlijk een financiële impuls zouden kunnen geven aan een landschap. Het concept is door Tooren BV ontwikkeld in nauwe samenwerking met collega’s.
Lees meer

Herenboeren

Een concept waarbij een coöperatie wordt opgericht. De leden runnen samen een kleinschalig gemengd boerenbedrijf. Een boer is aangesteld voor de dagelijkse werkzaamheden op het bedrijf.
Lees meer

Greenspots Reloaded

Het versterken van de groene ambities in een stad kent een groot aantal voordelen. Greenspots reloaded zet de voordelen van een groene binnenstad op een rij, zodat in één oogopslag duidelijk wordt waarom er geïnvesteerd moet worden in een groen stadscentrum en of een investering lonend is.
Lees meer

Groene Corridor

Even tot rust komen in de natuur, genieten van de heerlijkste streekproducten én je verwonderen over het nieuwste design. Dat alles beleef je aan de Groene Corridor
Lees meer

Samen in verbinding geeft ruimte voor harmonie