Boudewijn Tooren

Management

Bij het managen van processen, projecten, programma’s of organisaties staat bij Tooren de verbinding tussen mensen centraal. Zodra de belangen van personen of entiteiten in beeld zijn, kan een ‘taal’ worden gecreëerd waarop verbonden kan worden. Het landschap van de organisatie maar ook de kwaliteit van de producten varen altijd wel bij deze robuuste verbindingen. Het in beeld brengen van deze onderliggende relaties en belangen vraagt aandacht, maar resulteert altijd in langjarige verbeteringen.
Projecten

BrainportPark

De gebiedsontwikkeling van Brainport Park in Noord West Eindhoven wordt gefaseerd gerealiseerd. De door Tooren BV geïnitieerde gebiedscoöperatie Brainport Park stelde zich ten doel een zelfvoorzienende gebiedseconomie te creëren. Afstemming tussen de verschillende gebiedspartijen was hierbij cruciaal.

Lees meer

Taal van de Stad

Taal van de Stad is een samenwerkingsproject tussen de disciplines ontwikkeling (ontwerp), realisatie en beheer van een gemeente. Om deze disciplines beter op elkaar af te stemmen, misverstanden te voorkomen en onduidelijke communicatie uit te bannen wordt binnen het project een basistaal ontwikkeld. Voor het gezamenlijk realiseren van één product, namelijk een duurzaam functionerende openbare ruimte met afgesproken kwaliteit, is die basistaal essentieel.

Lees meer

Herenboeren

Een concept waarbij een coöperatie wordt opgericht. De leden runnen samen een kleinschalig gemengd boerenbedrijf. Een boer is aangesteld voor de dagelijkse werkzaamheden op het bedrijf.

Lees meer

Samen in verbinding geeft ruimte voor harmonie