Brainport Park

De gebiedsontwikkeling van Brainport Park in Noord West Eindhoven wordt gefaseerd gerealiseerd. De door Tooren BV geïnitieerde gebiedscoöperatie Brainport Park stelde zich ten doel een zelfvoorzienende gebiedseconomie te creëren. Binnen de coöperatie werkten grondeigenaren en dienstverleners samen.

In samenwerkingen gaan we juist op zoek naar “belangenverstrengeling”. Het positief verstrengelen zorgt voor robuuste verbindingen. Verbindingen die duurzaam zijn en tegen een stootje kunnen, dragen zorg voor stabiliteit en bieden een stevige basis voor flexibiliteit en ontdekkingen. Door te verstrengelen creëren we meerwaarde op individueel niveau maar ook voor het geheel.

De betrokkenheid van de coöperatie met Brainport Park was vanzelfsprekend groot. Vanuit een gecoördineerde programmarealisatie liepen alle activiteiten in Brainport Park via deze coöperatie, tenzij… Deze tenzij werd in nauwe samenwerking met de gemeente Eindhoven verder ingevuld.

Het streven was te werken volgens een mentaal kompas dat zich weergeeft in de kernwaarden Samen, Eerlijk en Kleurrijk.

  • Samen (collectief, coöperatief, verbinden)
  • Eerlijk (respectvol, open, transparant, groen, duurzaam, gezond)
  • Kleurrijk (verbazing, verwondering, innovatief, inspiratie, world class).

Er werd gewerkt volgens een proces waarin het bestaande ecosysteem in balans is met haar gebruikers, zodat een gezonde duurzame dynamiek ontstaat, die ‘Happy Economie’ genoemd werd. Waarden werden meer dan louter financieel bezien. Er werden 4 verschillende return of investment niveaus onderscheiden: financieel, sociaal-maatschappelijk, ecologisch en inspirationeel. De link geeft en impressie van een fietsverbinding op hoogte door de verschillende delen van het gebied.

Samen in verbinding geeft ruimte voor harmonie