Taal van de Stad

De openbare ruimte is voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Veranderend gebruik door de jaren heen maakt dat ontwerpen van decennia geleden nu niet meer voldoen aan alle eisen van de gebruiker. Binnen Taal van de Stad wordt samengewerkt met allerlei disciplines om de kwaliteit van toen en nu voor de toekomst te borgen.

Inrichting, herinrichting, revitalisering, aanleg kabels en leidingen, verkeersremmende voorzieningen, wijzigingen in wettelijke kaders voor beheer, enzovoort. Allemaal aspecten die maken dat de kwaliteit van de openbare ruimte moeilijk in stand te houden is. Maar wat is die kwaliteit? Wat willen we instandhouden? En voor welke prijs?

Veelal staat de beheerder voor het dilemma ‘welke heer te dienen’. De ontwerper en stedenbouwkundige, de gebruiker (bewoner, ondernemer, bezoeker, hulpverleningsdiensten, enzovoort), de politiek of de portemonnee?

Is het wel de taak van de beheerder alleen?

In veel organisaties wordt samengewerkt tussen ontwerpende, realiserende en beherende disciplines. Deze samenwerking verloopt desondanks vaak stroef en leidt regelmatig tot problemen in de openbare ruimte. Problemen voor de gebruiker die op het bordje komen van de beheerder. Beheerbewust ontwerpen en ontwerpbewust beheren is een veelgehoorde kreet. Maar hoe organiseer je dit?

Voor en met de gemeente Breda is hiervoor Taal van de Stad®ontwikkeld.

Link naar pdf

Samen in verbinding geeft ruimte voor harmonie